ESKİ İNSANLARIN YAŞAM ŞEKLİ

ESKİ İNSANLARIN YAŞAM BİÇİMİ VE TARİHÇESİ

İnsanın yaşayışı değiştikçe evi de değişiyordu. Evlerin tarihi yazılsaydı mağaradan başlamak gerekirdi. Do­ğa yapısı olan bu evi, insan hazır ola­rak bulmuştu. Doğa, kötü bir mimardır. Dağla­rı ve dağlardaki mağaraları yaparken bunlarla insanın yaşayacağını kesin­likle önemsememiştir. Bu nedenle in­sanlar barınacak mağara ararlarken kendilerine her bakımdan uygun ola­nına pek sık rastlamıyorlardı. Evin ya tabam çok alçaktı, ya duvarları çök­mek üzereydi; ya da kapısı alabildi­ğine dardı ve içeriye emekleye emekleye girmek zorundaydı. Evi, içinde yaşanabilecek duruma getirmek için bütün topluluk kolları sıvar, mağaranın tavanıyla duvarları­nı taş âletlerle hazır ve ağaç kazıklar­la da düzeltirdi. Anneler yavrula­rına özerde “yataklar” hazırlarlardı. Yerde bir çukur kazdır ve döşek ye­rine de ocaktan ılık kül koyarlardı. Mağaranın bir kösesinde ayı eti ve her türlü yiyecek için bir ambar ya­pılırdı.
Böylece insan, doğanın yaratmış olduğu mağaraya bir çeki düzen ve­riyor, kendi gücüyle bunu insan evine çeviriyordu.
İnsan; kaya diplerinde hazır çatunsı yerler bulduğunda altına duvar örüyor, hazır duvar bulunca da üze­rini çatıp ev yapıyordu.
Fransa’nın güneyindeki dağlarda ilk insanlardan kalma böyle bir ev bu­lunmuştur. Yerli halk bu eve “Şeytan Ocağı” gibi yadırgatın bir ad vermiş­tir. Çünkü, büyük tas parçalarından yapılmış bu inin ocağında yalnız şey­tan ısınabilir sanmışlardır. Atalarının tarihini daha iyi bilselerdi, “Şeytan Ocağr’nın şeytan tarafından değil, in­san eliyle yapılmış olduğunu an­larlardı. İlk avcılar bir zamanlar burada kayalık bir çatı altında ve dağdan kopmuş taş parçalarından meydana gelen iki duvar bulmuşlar. Bu hazır iki duvara, dikey iki duvar da insan­lar örmüş… Duvarların biri büyük taş levhalardan, öbürü de kazıklar ara­sına dallar örülüp üzeri hayvan derisiyle kaplanarak yapılmış…
Bu sonuncu duvarın böyle yapıl­dığını yalnızca var sayıyoruz, çünkü zamanla yıkılıp gitmiştir. Duvarlarla çevrili geniş bir çukur olan zeminliğin dibinde çakmaktaşı parçaları, kemik âletler ve boynuzlar da bulunmuştur. “Şeytan Ocağı” yarı ev, yarı ma­ğaradır. Artık buradan gerçek eve ge­çiş pek uzak değildir. Böylece, mağaralarla hazır kaya çatılan akında değil, açık havada ku­rutmuş ilk evler belirdi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !