Mürekkebi İlk Olarak Kim İcat Etti

Mürekkebin İcadı Ve Özellikleri

Eski Mısırlılar ve Çinliler, lamba isini su ve tutkalla karıştırarak mürekkep yapmasını bi­liyorlardı. Lamba isinden elde edilen mürek­kepler, Ortaçağ’da Avrupa’da da kullanıldı. 1400′lü yılların ortalarında ise, Alman mat­baacı Johann Gutenberg yağ esaslı baskı mü­rekkeplerini geliştirdi. Asıl yazı mürekkebini ise, 1834 yılında, İngiltere’de Henry Stephens üretti ve 15 yıl sonra da yoğun biçimde kulla­nılmaya başlandı. Sentetik mürekkepler ise, 1860′lı yıllarda İngiltere ve Almanya’da yapıl­dı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !